Indicatiestellingen ZVW en PGB.

Wij verzorgen onafhankelijke indicatie stellingen voor de zorgverzekeringswet en PGB.

We hebben geen wachtlijsten en kunnen daardoor meteen voor u aan de slag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze wijkverpleegkundige:

Lizet van Meel: 06-28833856